Novinky | Rockwell Automation distributor | ControlTech

Představujeme firmu Stratus a inovativní řešení pro Edge computing

Pro společnosti procházející digitální transformací je obtížné upgradovat výpočetní infrastrukturu na rozhraní podnikových OT sítí. Nasazení, správa a údržba počítačů jsou znesnadněny náročnými podmínkami prostředí, rostoucími požadavky na výkon, nedostatkem kvalifikovaných zdrojů i  vzdáleností jednotlivých závodů či poboček.

Vzhledem k tomu, že zařízení na rozhraní OT sítí generují a zpracovávají stále větší objemy dat, potřebují průmyslové podniky pokročilou výpočetní infrastrukturu, která se snadno nasazuje a spravuje, je chráněna proti ztrátě dat, odolná vzhledem k fyzickým podmínkám prostředí, co nejlépe zabezpečená proti kybernetickým hrozbám a schopná autonomního provozu.

 

Více informací najdete v našich letácích