IT Solution | Rockwell Automation distributor | ControlTech

Sieť EtherNet/IP

EtherNet/IP™ je otvorený priemyslový ethernetový protokol schopný spracovávať diskrétne, bezpečnostné, pohybové alebo procesné aplikácie. Protokol EtherNet/IP umožňuje zabezpečenú komunikáciu v reálnom čase medzi strojnými zariadeniami, systémami a podnikmi. Táto sieť umožňuje odborníkom na informačné technológie (IT) a prevádzkové technológie (OT) jednoduchšie splniť podnikové ciele.

Rockwell Automation je členom organizácie ODVA, ktorá definuje štandardy a vyvíja nástroje pre nasadenie spoločného priemyslového protokolu Common Industrial Protocol (CIP). CIP je protokol aplikačnej vrstvy, zdieľaný rodinou priemyslových sietí EtherNet/IP, ControlNet™ a DeviceNet™. Zaisťuje priemyslové siete, ktoré prinášajú bezpečnosť, časovú synchronizáciu, riadenie pohybu a prenos informácií. Tento protokol poskytuje služby CIP Safety™, CIP Sync™, CIP Motion™, CIP Energy™ a CIP Security™.

 

Návrh siete EtherNet/IP™

Premyslený návrh priemyselnej siete môže pomôcť obmedziť riziká, nečakané náklady a budúce problémy v reálnej prevádzke. Pomôžeme Vám navrhnúť zabezpečenú priemyselnú sieť, ktorá vyhovuje dnešným požiadavkám a je pripravená na rozšírenie do budúcna. Keď využívate naše produkty priemyselných sietí, môžeme rýchlo navrhnúť a nasadiť sieť v súlade so zásadami Converged Plantwide Ethernet (CPwE), priemyselnými normami a podnikovými požiadavkami.

 

Dokumenty o priemyselných sieťach a zabezpečení

Spoločnosti Rockwell Automation a Cisco spolupracovali na návrhu architektúry konvergovanej celozávodnej siete Ethernet (CPwE). Tieto priemyslové referenčné architektúry poskytujú užívateľom základy pre úspešné nasadení najnovších technológií. Príručky pre návrh a implementáciu zahŕňajú referenčné architektúry pre nasadenie v celom závode, otestované, overené a zadokumentované. Na základe odborných znalostí spoločností Rockwell Automation a Cisco poskytujú dokumenty základy nutné pre zníženie rizika a úspešné nasadenie najnovších technológií optimalizovaných pre technikov odboru prevádzkovej (OT) aj informačnej (IT) technológie.

 

Implementácia

Ak chcete efektívne implementovať svoju sieť, musíte byť schopní zvládnuť radu úloh. Môžeme vám pomôcť orientovať sa v celom procese implementácie, od splnenia vašich časových a rozpočtových cieľov až po zjednodušenie nákupu zariadení rôznych dodávateľov. Využitím našich partnerstiev so spoločnosťami ako je Cisco a Panduit môžeme nainštalovať robustnú a zabezpečenú sieť, ktorá pomáha zvýšiť spoľahlivosť celej technológie. Ponúkame radu implementačných služieb vrátane projektov na kľúč, predom pripravených a prispôsobených riešení.

 

Hardware

Dodávame hardwarové prvky pre tvorbu sietí EtherNet/IP™ umožňujúce plnú integráciu priemyslových zariadení Rockwell Automation, rovnako tak moduly umožňujúce integráciu zariadení tretích strán komunikujúcich na báze iných priemyslových sieťových protokolov. Navrhujeme priemyslové wifi siete s využitím vysokorýchlostných bezdrôtových rádiomodemov. Ponúkame riešenia sieťovej komunikácie na veľké vzdialenosti prostredníctvom UHF/VHF rádiomodemov a GSM rádiomodemov.

 

Kybernetická bezpečnosť

Hľadáte spôsob, ako zvýšiť svoju úroveň zabezpečenia? Môžeme vám pomôcť osvojiť si proaktívnejší prístup k oblasti kybernetickej bezpečnosti, a to prostredníctvom komplexných služieb, u ktorých sa môžete s dôverou spoľahnúť na to, že ochránia váš majetok. Náš prístup zahrňuje riešenia IT a OT, ktoré pokrývajú celú súvislú radu možných útokov.
Môžeme vám pomôcť pri udržiavaní vašej infraštruktúry v bezpečnom a efektívne fungujúcom prevádzkovom stave – od posúdenia úrovne zabezpečenia a nepretržitého sledovania základných prostriedkov, ktoré poskytujú zlepšený prehľad o vašich pripojených výrobných prevádzkach, až po detekciu hrozieb a plánovanie opatrení umožňujúcich reagovať na tieto hrozby a obnovovať pôvodný stav.
Prvým krokom, ktorý musíte učiniť, je zistenie aktuálneho stavu vašich prevádzok, ktorý určuje dosiahnutú úroveň zabezpečenia. Riziko nie je nikdy možné úplne vylúčiť, my vám však pomôžeme stanoviť znesiteľnú úroveň rizika pre vaše prevádzkové prostredie. Tento postup zahrňuje zoznámenie sa so súčasnou úrovňou zabezpečenia vášho softwaru, vašich sietí a riadiacich systémov, s vami uplatňovanými pravidlami a postupmi a s chovaním vašich zamestnancov.
Po vyhodnotení aktuálneho stavu zabezpečenia a rozpoznania rizík je potrebné zaistiť ochranu proti veľkému množstvu hrozieb. Nami poskytované služby v oblasti priemyslového zabezpečenia, vám môžu pomôcť pri zaistení ochrany vašich priemyslových riadiacich systémov za použitia hĺbkového obranného prístupu k problematike zabezpečenia.
Pri zavedení ochranných opatrení, akými sú overenie oprávnení, kontrola prístupu, zabezpečenie dát a správa opravných aktualizácii, využívame najnovšie poznatky o odbore bezpečnostných technológií. Nami zavedené riešenia sú v zhode s aktuálne platnými normami.

 

Jednoduchý a bezpečný vzdialený prístup

Ponúkame Vám návrh jednoduchého, spoľahlivého a bezpečného riešenia vzdialeného prístupu. Jednoducho a rýchlo, bez hlbokých znalostí a zložitých nastavení, cez siete mobilných operátorov a internet získate vzdialený prístup z vašich domovov a kancelárií. Samozrejmosťou je vysoká úroveň zabezpečenia vrátane podpory mobilných platforiem Apple IOS nebo Android.

 

Inštalácia softwaru

Náš tým špecialistov vám ponúka poradenstvo pri inštalácii softwarových produktov Rockwell Automation. Poradíme vám s konfiguráciou jednotlivých automatizačných zariadení, inštaláciou základného konfiguračného softwaru, programových či vizualizačných aplikácií. Navrhneme pre vašu sieť optimálne využitie virtuálnych serverov, tenkých klientov a vzdialeného prístupu. Na základe vašich požiadaviek nastavíme bezpečné dátové rozhranie medzi OT a IT sieťami vo vašom podniku a prístupové práva užívateľov či užívateľských skupín k jednotlivým zariadením, softwarovým aplikáciám či dátovým zdrojom. V spolupráci s našimi expertmi môžete optimalizovať nastavenia softwarových systémov tak, aby spoľahlivo a v správny čas poskytovali potrebné dáta pre efektívne riadenie vašej automatizovanej prevádzky.