Cenník | Rockwell Automation distributor | ControlTech

Cenník produktov

 

Cenník na stiahnutie (xlsx):

CT pricelist

PLATNOSŤ CENNÍKA:
od 2.12.2023 do 6.6.2024

CT pricelist

PLATNOSŤ CENNÍKA:
od 7.6.2024 do vydania nového cenníka

 

Predávajúci si pre dobu platnosti cenníku vyhradzuje jednostranné právo na zmenu uvedených cien

Ceny uvedené v tomto cenníku nie sú právne vymožiteľné