Skladové hospodárstvo | Rockwell Automation distributor | ControlTech

Aby sme vám pomohli znížiť vaše celkové náklady, zvýšiť prevádzkyschopnosť a optimalizovať úrovne zásob, ponúkame správu výrobných zásob pre váš sklad.

 

Zmluva o správe náhradných dielov

Zrevidujeme Vašu prevádzku a použité technológie vrátane skladu náhradných dielov. Podľa inštalovanej bázy produktov navrhneme vhodné náhradné diely, alebo alternatívy u produktov, ktoré sú zastaralé a ťažko obstarateľné.
Zásoby náhradných dielov sa nachádzajú vo vašom závode, takže k nim máte prístup 24 hodín denne 7 dní v týždni, zatiaľ čo my zásoby vlastníme a spravujeme za pevný poplatok. Zmluva je ďalej podporovaná našimi službami repasu a renovácie dielov, vďaka ktorým je možné doplňovať využité skladové zásoby. Služba zásob spravovaných dodávateľom vám ponúka tieto výhody:
 
  • Okamžitá dostupnosť dôležitých náhradných dielov na pracovisku.
  • Zvýšená prevádzkyschopnosť automatizačných systémov.
  • Kratšia doba opravy (MTTR).
  • Zlepšené riadenie zásob.
  • Znížené náklady na vedenie zásob.

 

Držanie skladových zásob / konsignační sklad

Pre našich zákazníkov ponúkame možnosť konsignačného skladu v Ovčároch, v sídle firmy ControlTech. Hlavnou výhodou pre zákazníkov je skrátenie doby na dodanie nových dielov, dodávky Just-In-Time, možnosť šetriť investície spojené s vlastným skladom a možnosť mať neustále k dispozícii požadované náhradné diely. Skladovou dostupnosť možno samozrejme sledovať online cez náš webový portál.