Robotika | Rockwell Automation distributor | ControlTech

S rozvojom priemyselnej automatizácie, ktorá je v dnešnej dobe neoddeliteľnou súčasťou drvivej väčšiny výrobných podnikov, nachádzajú stále väčšie uplatnenie roboty, ktoré postupne nahrádzajú jednotvárnu či zdravie ohrozujúcu ľudskú prácu. Výhody robotov sú jednoznačné. Títo neúnavný pomocníci pracujú bez ohľadu na pracovnú dobu, s veľkou presnosťou a rýchlosťou. V dobe nedostatku pracovných síl sú aj možným riešením tam, kde je nedostatok zamestnancov. Na tento trend reaguje výrobca robotov, firma DOBOT, ponukou rady inteligentných robotov. Od jednoduchých štvorosích a SCARA, až po flexibilné šesťosé kolaboratívne roboty a to s dôrazom na bezpečnosť, rýchle nasadenie a jednoduché programovanie.

 

Priemyselné roboty

Průmyslové roboty

S ponukou robotov určených pre rôzne typy náročných priemyselných aplikácií sa stretávame často a firma DOBOT nie je v tomto smere výnimkou. Ponúka radu priemyselných 6 osích kolaboratívnych robotov CR s užitočným zaťažením 3 kg, 5 kg, 7 kg, 10 kg, 12 kg a 16 kg, vhodných pre celú radu náročných aplikácií. 

Firma DOBOT však vychádza v ústrety aj záujemcom z rád malých a rodinných firiem nielen ponukou cenovo dostupných robotov, ale aj jednoducho programovateľných. Ponúka efektívne riešenie všade tam, kde sa k robotizácii len odhodlávajú, alebo kde sa obávajú zložitého nasadenia robotov a vysokých nákladov za prácu externých programátorov.

Sprevádzkovanie robotov DOBOT nie je o moc zložitejšie ako zapojenie počítača a programovať sa dajú aj bez znalostí programovania jednoduchou formou učenia, vďaka ktorej robot presne opakuje naučené operácie. Navádzaním robota do požadovaných miest a s jednoduchým ovládaním uchopovacích mechanizmov sa dá pripraviť väčšina bežných aplikácií behom pár chvíľ. 

Pre mierne aj stredne pokročilých užívateľov je pripravené intuitívne grafické prostredie, ktoré ponúka pokročilé formy programovania avšak stále bez povinnej znalosti syntaxe programovacieho jazyka, vďaka pripraveným farebným blokom kódu, ktoré je možné skladať podobne ako puzzle.

Pre profesionálne použitie je pripravené prostredie so štandardným skriptovým programovaním vrátane užitočnej knižnice príkazov pre ovládanie a prácu s robotom.

 

Príslušenstvo pre priemyselné roboty

Příslušenství k průmyslovým robotům

Pre priemyselné roboty dodávame aj celú radu servo-gripperov (uchopovačov), magnetických gripperov a pneumatických gripperov, rôzne typy prísaviek a soft gripperov. K dispozícii je aj robotické videnie pre pokročilé aplikácie. Roboty CR ďalej podporujú aj celú radu nástrojov a príslušenstva výrobcov tretích strán.

 

 

Výukové roboty

Edukativní roboty

S rozvojom polytechnického vzdelávania nachádzajú v školách stále väčšie uplatnenie rôzne typy robotov. Od malých, jednoúčelových až po skutočné priemyselné. Nevýhodou tých malých jednoduchých býva isté obmedzenie ohľadne využitia, u tých priemyselných zase zložité programovanie. Výhodou výukových robotov DOBOT je kombinácia vlastností priemyselných robotov a obsluhy, ktorú je možné prispôsobiť úrovni znalostí užívateľa. Aj preto sa roboty DOBOT MAGICIAN tešia veľkej obľube medzi žiakmi, študentmi a ich učiteľmi.

Veľkou výhodou týchto výukových robotov sú predovšetkým možnosti programovania, ktoré umožňujú ako jednoduchú prácu s robotom formou učenia bez akýchkoľvek znalostí, tak aj zábavné programovanie pomocou predpripravených farebných blokov kódu, ktoré sa skladajú ako puzzle a samozrejme aj plnohodnotné skriptové programovanie s podporou jazykov Python, C#, Visual Basic a ďalších. Roboty je teda možné efektívne využiť od základných a stredných škôl, až po školy vysoké a náročnosť výuky flexibilne prispôsobiť.

 

Príslušenstvo pre výukové roboty

Příslušenství k edukativním robotům

Nemenej veľkou výhodou je široká ponuka rôznych nástrojov a príslušenstva pre prácu s robotom. Súčasťou balenia robota je pneumatický a vákuový uchopovač (gripper) vrátane vzduchovej pumpy pre aplikácie typu Pick-and-Place, držiak pera na kreslenie a rysovanie a podľa verzie robota hlava na 3D tlač, laserové gravírovanie, ovládací joystick, modul pre bezdrôtovú komunikáciu, alebo kamera na jednoduché robotické videnie. Ďalej je na výber pásový dopravník na simuláciu výrobnej linky, meter dlhý lineárny pojazd, ktorý významne rozšíri akční rádius robota, Arduino Kit na simuláciu riadiaceho systému a skutočné robotické videnie pre experimenty s algoritmami umelej inteligencie, alebo pokročilých priemyselných aplikácii.

 

Aplikácie

Roboty DOBOT sú vhodné na celú radu aplikácií, od jednoduchých až po tie najnáročnejšie. Medzi najbežnejšie patria rôzne typy montáže, dávkovanie a nanášanie, lakovanie, leštene, obsluha strojov, balenie a paletizácia, dokončovacie práce, manipulácia s materiálmi, odstraňovanie materiálu, alebo kontrola kvality. Možnosti nasadenia robotov sú naozaj veľmi široké. Nahrádzajú ťažkú, jednotvárnu či nebezpečnú ľudskú prácu a vďaka svojej rýchlosti a presnosti zvyšujú kvalitu a efektivitu výroby a tým aj konkurencieschopnosť. Roboty sú vo výrobnom procese využívane ako samostatné jednoúčelové jednotky, alebo ako súčasť komplexného automatizačného systému.

 

Naše služby

V oblasti robotiky našim zákazníkom ponúkame maximálnu podporu. Predpredajná podpora prebieha nielen formou prezentácie našich robotov a návrhom riešení robotizácie vašich pracovísk, ale aj praktickou ukážkou a možnosťou vyskúšania robotov v priestoroch našej firmy.

Roboty máme obvykle skladom, prípadne dodávame do zhruba 4 týždňov od objednania. Zaistiť pre vás môžeme aj projekty „na kľúč“ prostredníctvom našich systémových integrátorov.

V rámci popredajnej podpory ponúkame možnosť školenia obsluhy robotov v školiacich priestoroch našej firmy, alebo po dohode priamo u zákazníka.

Sprostredkujeme aj potrebný servis a technickú podporu.

V priebehu roka organizujeme množstvo seminárov a školení.

 

Pre školy

Školám ponúkame cenovo veľmi výhodnú ponuku výukových robotov a ich príslušenstva, ktoré platí aj pre firmy, ktoré by chceli touto formou školy podporovať. Naďalej školám ponúkame bezplatné predvedenie robotov, semináre a výukové materiály. Viac informácií na www.dobotmagician.cz .